kristinsvenske.se © 2007-2015                  

 

 

 

PERSONLIGT

 

 

För utbildning och CV, se "Utbildning". Det som följer här är högst personligt och onyanserat.

 

Jag lever på att skriva. Det innebär att jag reser, cyklar, vandrar eller kör omkring och upplever saker. Omgående börjar hjärnan arbeta med att omformulera intryck i text. Efterhand trycks dessa texter upp i en tidning som mångproduceras och distribueras till ett urval av människor. Dessa människor gör mina intryck till sina genom att läsa, tolka och reflektera.

Jag började att läsa och skriva som fyraåring. Mitt första alster var en förklarande lapp på diskbänken, med texten "Deta är en godiskulla", för att hindra min far från att (på nytt!) slänga en kvarlämnad syrlig godiskula som jag (förstås) skulle spara till nästa dag.

Jag är mer noggrann nu. Jag vill att texten skall vara perfekt. Jag är språklig pedant, på ett uppfriskande sätt, och vill att varje beskrivande ord exakt skall överensstämma med hur jag känner det - precis som det var. Eller är. Varje ord, varje fras och mening skall vara i samma harmoni som färger på en tavla eller toner i en melodi! 

Större delen av tonåren försörjde jag mig på att skriva noveller. Från Frida STORY till Hemmets Veckotidning. Les extrêmes se touchent! Skriva skönlitterärt gör jag fortfarande mycket och gärna, på engelska och svenska. Skrivandet är väl lite som en drog... någon form av last skall man väl ha.

Det är en sann lycka att få försörja sig på sin passion!

Ett annat stort intresse jag har är musik; att lyssna, spela och sjunga. Jag tar regelbundet sånglektioner inom varierande genrer. Jazz, musikal, rock, visor: allt som svänger är bra! Jag njuter lika mycket av en härlig operaföreställning som av att se Rolling Stones på Ullevi eller ett 17-mannaband i en rökig källarlokal i New York.
Även om Elvis är och förblir the King.

Om passioner i allmänhet, vare sig det handlar om att skriva eller musicera, har få människor uttryckt sig bättre än jazzmusikern Frank Wess, som i en intervju gav följade tips till unga musiker:

"Make sure they can live with it...'cause if they can't, there's no point getting into it. It's a 24-hour thing. If you can't deal with it 24-hours, whatever it is, music or anything else, you shouldn't bother with it…at least not as a life's work. Whatever you choose you gotta be able to live with it 24-hours a day 'cause you might have to do it that long to make a living at it."

 

Avslutningsvis: En hyllning till Povel Ramel.

"Som en studsig liten sockerboll
av glada visor spunnen,
så vill jag man ska minnas mig -
ja, så vill jag bli munnen."

 

 

Klipptips: TUTTILURIUM LEJ(Klicka.)
"Full i rackan pling och spritt i lilla pippiling"

 

 

 

 

 

 

 

 

Yrkeskodex

Jag lämnar inte ifrån mig en text innan jag själv tycker att den är jättebra.

En jättebra text:

  • Är väl formulerad.
  • Är noggrant genomarbetad.
  • Är omsorgsfullt anpassad efter vem eller vilka den är skriven för. 
  • Är korrekt - varken fakta, citat eller intervjupersoners ordval skall vara felaktiga eller manipulerade.
  • Driver läsaren framåt.
  • "Redovisar" inte, utan visar. 
  • Förmedlar inte bara ord, utan också dofter, ljud och känslor.
  • Vägrar släppa taget om läsaren innan texten är slut. Helst lite därefter.

 

 

 

 

Kristin Helgesson Svenske

FRILANSJOURNALIST